XƯỞNG SẢN XUẤT TÚI VẢI HÀ NỘI

Xưởng sản xuất: Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 0911.708.583 – 0911.782.630

Email: tuivaihanoi.sale@gmail.com